Apie mus

mokykla

 

Mokykla Naujajame Daugėliškyje įsteigta 1892 metais. Dabar naudojami du mokyklos pastatai: senasis, pastatytas 1964 m., naujasis – 1991 m. Vadovaujantis Ignalinos rajono tarybos 2003 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.T–56 „Dėl ugdymo įstaigų tinklo“, nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. keturios mažakomplektės pradinės mokyklos – Mažėnų, Meikštų, Šiūlėnų ir Taujūnų – tapo Ignalinos r. Daugėliškio vidurinės mokyklos skyriais. Nuo 2004 m. rugsėjo, nesusirinkus mokiniams, liko tik du skyriai – Šiūlėnų ir Taujūnų, kurie nuo 2006 m. rugsėjo, nesusirinkus vaikams, buvo uždaryti. 2012 m. birželio 27 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-112 pakeistas mokyklos pavadinimas – mokykla pavadinta Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurine mokykla. 2014 m gegužės 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-60 pakeistas mokyklos tipas (mokykla tapo pagrindine) ir pavadinimas. Nuo rugpjūčio mėn. mokykla vadinasi Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras.

 


Mokyklos tikslai ir uždaviniai 2019–2020 m. m.

 

1.Gerinti ugdymo proceso kokybę.

 

1.1. Didinti pamokos veiksmingumą, tobulinant pamokos vadybą bei pritaikant ugdymo

turinį įvairių gebėjimų mokiniams.

  • 1.2. Stebėti, fiksuoti ir analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą.
  • 1.3. Daugiau dėmesio skirti mokinių skaitymui ir rašymui visų dalykų pamokose.
  • 1.4. Įtraukti tėvus į ugdymo procesą.
  • 2. Kurti bendradarbiavimui, mokymuisi ir nuolatiniam mokyklos-daugiafunkcio centro ir vietos bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą.

 

  • 2.1. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokyklos-daugiafunkcio centro ir vietos bendruomenės narių sudarant mokiniams palankias galimybes ugdytis socialines kompetencijas.
  • 2.2. Gerinti mokyklos-daugiafunkcio centro įvaizdį, kuriant tradicijas bei puoselėjant

aplinką.

  • 2.3. Užtikrinti emocinį ir psichologinį visų bendruomenės narių saugumą.
  • 2.4. Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą mokyklos

daugiafunkcio centro ir vietos bendruomenėje teikiant kokybiškas švietimo, edukacines, socialines, sporto, kultūrines paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 30 svečiai (-ių) ir narių nėra