Mokyklos direktoriai

 

Rima Cibulskienė

Direktore (Copy)

Mokyklos direktorė  nuo 2009 m.

Gimė 1974 m. Ignalinoje, čia augo ir mokėsi. Baigusi Ignalinos 1 - ąją vidurinę mokyklą studijavo VPU biologiją. Nuo 1992 m. pradėjo dirbti mokytoja. Dirbo šiose Ignalinos rajono mokyklose:Taujūnų pradinėje, Meikštų pagrindinėje ir Daugėliškio vidurinėje. Nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. tapo Daugėliškio vidurinės mokyklos direktore

Vanda Kūjalienė

v.kujaliene foto

Mokyklos direktorė  1997–2009 m.

Gimė 1947 m. Švenčionių rajone Kasčiukų kaime, mokėsi Strūnaičio septynmetėje mokykloje. 1964 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą. 1966 m. pradėjo dirbti Rubelninkų aštuonmetėje mokykloje. 1975 m. baigė VVPI istorijos ir visuomeninio mokslo studijas. 1978 m. dirbo Daugėliškio vidurinėje mokykloje ir švietimo skyriaus profesinio orientavimo kabinete. Daug keliavo – aplankė Indiją, Šri Lanką, Bulgariją, Rumuniją, Čekiją, Lenkiją, Vokietiją ir kitas šalis.  1990–1997 m. dirbo Mažėnų pagrindinės mokyklos direktore. Nuo 1997 m. pradėjo dirbti Daugėliškio vidurinės mokyklos direktore. Vadovaujant Vandai Kūjalienei mokykla įsigijo daug kompiuterių, įvestas internetas, įrengtas kompiuterinis tinklas. Mokytojai  buvo skatinami taikyti naujoves, kad mokiniai gautų geriausią išsilavinimą.

 

Vytautas Šlamas

V.Slamas foto

Mokyklos direktorius  1988–1997 m.

Gimė 1963 m. Utenos rajone Užpalių apylinkės Žaibiškių kaime. 1985 m. baigė VVPI techninių disciplinų ir darbų specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Mažėnų pradinėje mokykloje darbų mokytoju. Nuo 1986m. - Daugėliškio vidurinės mokyklos darbų mokytojas,  1988m. buvo kolektyvo išrinktas direktoriumi. V. Šlamas buvo draugiškas su mokytojais ir mokiniais, kiekvieną vasarą organizuodavo 2 - 3 d. išvykas po Lietuvą. Vadovaujant Vytautui Šlamui  įrengtas naujas mokyklos priestatas, sporto salė, pastatyta  nauja katilinė, kūrenama pjuvenomis, taip pat  mokykla gavo pirmą kompiuterį.

Antanas Karmonas

A.karmonas foto

Mokyklos direktorius  1987–1988 m.

Gimė 1936 m. Švenčionių rajono Dvilionių kaime, mokėsi Strūnaityje, paskui  Švenčionių mokytojų seminarijoje. Vėliau įstojo į VVPI Fizikos - matematikos fakulteto matematikos specialybę. Po instituto baigimo buvo paskirtas dirbti į Utenos rajono Užpalių mokyklą. 1970 m. atvyko į Daugėliškio vidurinę mokyklą dirbti direktoriaus pavaduotoju. 1987 m. paskirtas mokyklos direktoriumi. Antanas Karmonas buvo reiklus sau ir kitiems, skatino mokytojus tobulinti mokymo metodikas, duodavo vertingų patarimų. Mėgo fotografuoti, rašė spaudoje, domėjosi krašto istorija, išleido knygą ,,Istorijos mįslės". 1988 m. išvyko į Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinę mokyklą dirbti matematikos mokytoju.

Zinoveja Luneckienė

Z.Luneckiene foto

Mokyklos direktorė    1984–1987 m

Gimė 1945 m. Ignalinos rajono Kajatų kaime. 1961 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą. Baigusi mokyklą iki 1967 m. dirbo Vėlūnų ir Beržininkų bibliotekose. 1967–1970 m. - Daugėliškio bibliotekoje. Nuo 1970 m. dirbo Daugėliškio vidurinės mokyklos bibliotekoje, vedė dailės pamokas. Dirbdama įstojo į VVPI studijuoti rusų kalbos. Po studijų dirbo mokytoja. 1984 m. paskirta mokyklos direktore. Atsiskleidė kaip labai kūrybinga asmenybė, kupina naujų idėjų, gebėjo jas įgyvendinti. Skatino visus kūrybiškai dirbti.  Nuo 1987 m. dirbo Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinėje mokykloje mokytoja, vėliau Vidiškių vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja. Iš Vidiškių perėjo dirbti į Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinę mokyklą direktoriaus pavaduotoja, vėliau - mokyklos direktore.

Antanas Čeponis

A.Ceponis foto

Mokyklos direktorius  1982–1984 m.

Gimė  Ignalinoje, Budriuose. 1955 m.  baigė Ignalinos 1-ąją vidurinę mokyklą, tais pačiais metasi įstojo į VVPI studijuoti fizikos. 1960 m.  baigęs studijas grįžo į Ignalinos 1-ąją vidurinę mokyklą dirbti mokytoju. 1963 paskirtas direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams. 1982 m. paskirtas Daugėliškio vidurinės mokyklos direktoriumi. Visus žavėjo A. Čeponio  objektyvus kiekvieno mokytojo vertinimas, komunikabilumas, mokėjimas paskatinti  dirbti bendram mokyklos labui.

Antanas Čeponis staiga mirė eidamas 48-uosius gyvenimo metus.

Eugenijus Jakštas

A.Jakstas foto

Mokyklos direktorius  1977–1982 m.

Gimė 1938 m. Švenčionių rajono Vaiciukiškės kaime. Baigė VVPI biologijos specialybę. Dirbo įvairiose mokyklose, o 1977 m. paskirtas Daugėliškio vidurinės mokyklos direktoriumi. Buvo ypač reiklus, principingas direktorius. Didelį dėmesį skyrė klasių auklėtojų darbui ir ryšiams su mokinių tėvais. 1982 m. perėjo dirbti į švietimo skyrių, dirbo profesinio orientavimo kabineto vedėju. 1988–2000 m. direktoriavo Zuikų bei Kazokinės mokyklose.

 

Genovaitė Blonskienė

 

Mokyklos direktorė  1965–1977 m.

 

Gimė 1931 m. Akriemų k. Ignalinos r. Buvo fizikos specialistė. Daugėliškio vidurinėje mokykloje dirbo 1965-1977 m. 1977 m. išvyko į Vilnių dirbti fizikos mokytoja.

Vladas Dvareckas

Mokyklos direktorius 1960–1965 m.

Vanda Goštautaitė

V.Gostautaite foto

Mokyklos direktorė  1960–1961 m.

Gimė 1936 m. Linkuvoje, Pakruojo rajone.Vaikystėje su tėvais atvažiavo į Ignaliną, čia 1956 m. baigė Ignalinos  vidurinę mokyklą. Įstojo į VVPI istorijos specialybę. Po studijų paskirta dirbti į Vieviržėnus Klaipėdos r. 1960 grįžo į Ignaliną ir buvo paskirta Daugėliškio vidurinės mokyklos direktore. Vėliau dirbo Ignalinos mokyklų skyriuje. 1964 m. grįžo į Daugėliškį dirbti istorijos mokytoja. 1965 m. paskirta Zuikų aštuonmetės mokyklos direktore, po 10 darbo metų - Rimšės aštuonmetės mokyklos direktore. 1987–1997 m. dirbo Ignalinos rajono švietimo ir sporto skyriuje - rūpinosi vaikų globos ir saugos reikalais.

Adolfas Juršėnas

A.Jursenas foto

Mokyklos direktorius  1956–1960 m.

Gimė 1930 m. Ignalinos rajono Kalviškių kaime. Mokėsi Ignalinos vidurinėje mokykloje. 1950 m. įstojo į VVPI studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Po studijų 1954 m. paskirtas į Jūžintus Rokiškio rajone. Po 2 metų  grįžo į Ignalinos rajoną ir buvo paskirtas Daugėliškio  mokyklos direktoriumi. Tuo metu mokyklos klasės buvo išsidėstę 5 pastatuose. 1958 m. pastatytas pirmasis pastatas, skirtas mokyklai. Statybose dirbo mokytojai ir mokyklos darbuotojai. Tais pačiais metais į mokyklą įvesta elektra. 1958 m.mokykla tapo vidurine ir išleido pirmąją abiturientų laidą. 1960 m. Adolfas Juršėnas tęsė studijas Vilniaus universiteto aspirantūroje. Po studijų liko dirbti dėstytoju.

Vladas Vrubliauskas

V.Vrubliauskas foto

Mokyklos direktorius  1951–1956 m.

Gimė 1927 m. Ukmergės rajone. 1935 m. pradėjo lankyti Šatkuvos pradinę mokyklą, 1939 m. mokėsi Ukmergės J.Basanavičiaus mokyklos 5-6 klasėse. 1944 m. baigė gimnazijos 2 klases. Tais pačiais metasi įstojo į Ukmergės mokytojų seminariją.1948 baigė mokytojų seminariją ir buvo paskirtas į Daugėliškio septynmetę mokyklą. 1951 m. paskirtas mokyklos direktoriumi. 1954 m. išleido pirmąją aštuntokų laidą. Nuo 1956 m. iki pensijos dirbo Daugėliškio mokykloje. Daugėliškio mokykla Vladui - pirma ir vienintelė darbo vieta.

Mykolas Čaikauskas

M.Caikauskas foto

Mokyklos direktorius  1950–1951 m.

Gimė 1923 m. Vasiulių k. Daugėliškio sen. Ignalinos r. Pedagoginį darbą pradėjo dirbti 1944 m.  ir dirbo 7 metus Daugėliškio pradinės mokyklos vedėju. Mokyklai tapus septynmete jis paskirtas šios mokyklos direktoriumi. Tuo pačiu laiku jis buvo Daugėliškio valsčiaus pradinių mokyklų vedėju. Tokių mokyklų tuomet buvo net 12. 1951 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį su pagyrimu baigė 1954 m. Tais pačiais metais buvo rekomenduotas į aspirantūrą ir dirbo institute dėstytoju. Baigęs aspirantūrą liko dėstytojauti, vadovavo lietuvių kalbos ir literatūros katedrai, vėliau išrinktas dekanu. Dirbo iki 1999 m.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 27 svečiai (-ių) ir narių nėra